Ondersteuningsplan De Westfriese Knoop

Passend Onderwijs

logo-westfrieseknoop

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij per 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale basisscholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

De Westfriese Knoop: het samenwerkingsverband in de regio
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In de regio West-Friesland is per 1 augustus 2014 samenwerkingsverband De Westfriese Knoop gestart. In het samenwerkingsverband werken het regulier, speciaal en speciaal basisonderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal (basis) onderwijs. Ook maakt De Westfriese Knoop afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Oudertelefoon
Mocht u als ouder/verzorger uw verhaal, vraag of opmerking kwijt willen dan kunt u gebruik maken van onze oudertelefoon. Nico van Soerland zal u te woord staan. Soms krijgt u meteen een antwoord op uw vraag, soms wordt er een terugbelafspraak gemaakt voor een gesprek met een ter zake deskundige. De oudertelefoon is op maandag t/m woensdag te bereiken. U belt daarvoor met nummer: 0229-574901

Nieuwsbrief De Westfriese Knoop
Het samenwerkingsverband brengt twee keer per schooljaar - of vaker indien wenselijk – digitaal een nieuwsbrief voor ouders uit. In deze nieuwsbrief wordt informatie gegeven over allerlei onderwerpen en activiteiten op het gebied van passend onderwijs. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via onze website www.dewestfrieseknoop.nl. Scroll naar beneden op de homepage en kies voor "oudernieuwsbrief De Westfriese Knoop".

U vindt hier: Ondersteuningsplan De Westfriese Knoop