De Wegwijzer is de enige basisschool in Opperdoes. Het merendeel van de kinderen uit Opperdoes bezoekt onze school. Al ruim een eeuw lang biedt de school kinderen mooi onderwijs in een prachtig dorp. Door de jaren heen is er enorm veel veranderd binnen het onderwijs. Ook wij zijn als school voortdurend in ontwikkeling.

Missie en visie:

Wij zijn een eigentijdse Protestants-Christelijke basisschool die kinderen wil begeleiden bij hun persoonlijke ontplooiing en ze zo goed mogelijk wil voorbereiden op hun deelname aan de samenleving. Daarbij streven we ernaar de kinderen vertrouwd te maken met de inhoud van de bijbel en deze te vertalen naar de tijd waarin we leven, door zoveel mogelijk uit te gaan van de belevingswereld van het kind. ‘Mens zijn’ in deze wereld is leven in verbinding met elkaar. Op school proberen wij bij te dragen aan het opbouwen en uitbouwen van deze verbindingen. We bieden een veilige omgeving, waarin wij ouders en kinderen vertrouwen geven. We respecteren elkaar in wie we zijn en hoe we zijn Wij staan open voor andersdenkenden, en tegelijk vragen we aan iedereen om onze christelijke identiteit te respecteren. Ieder kind is bij ons welkom. Ouders hoeven dus niet kerkelijk meelevend te zijn, maar we vragen wel een positieve houding ten opzichte van het christelijk geloof. Voor onze leerlingen betekent het, dat we deelname aan uitingsvormen zoals liedjes, viering en gebed verwachten.

In ons ondewijs komt onze identiteit naar voren door het respecteren van elkaar en elkaars mening en het zorgvuldig omgaan met elkaar. We beginnen de dag en sluiten de dag af met een gebed, een lied of een gedicht. Ook vertellen we verhalen rond een thema. Hiervoor gebruiken we de methode Kind op Maandag. Regelmatig zingen we Bijbelse (kinder)liederen. We vieren de christelijke feesten. Zo viert de hele school op wisselende manieren (in de kerk, of op school) het kerstfeest en Pasen. Omzien naar elkaar vinden we belangrijk. Een onderdeel daarvan is kinderen bewust maken van onze medemens. Dit doen we door verschillende goede doelen te steunen en we geven de kinderen hierin een actieve rol. We willen onze christelijke identiteit zichtbaar maken in ons hele doen en laten met de kinderen, met de ouders en met elkaar als team. Met elkaar willen wij de normen en waarden zichtbaar maken binnen ons onderwijs.

Elk kind is uniek, elk kind mag er zijn.

Elk kind heeft unieke gaven, talenten en mogelijkheden. Vanuit een veilige omgeving werken we aan de ontwikkeling van kinderen tot volwaardige, evenwichtige, positieve mensen met respect voor zichzelf en anderen.

Eruit halen wat erin zit!
Vanuit deze veilige basis willen we werken aan goede leeropbrengsten, naar de mogelijkheden van elk kind. We willen een uitdagende leeromgeving bieden met goede inzet van leerkrachten, materialen en ICT. We werken aan passend onderwijs voor elk kind, zodat het kind goed gedijt en leert.

Ouders en school zijn partners in de opvoeding.
Kinderen presteren beter op school als ze gestimuleerd worden vanuit thuis. In de samenwerking met ouders willen we bouwen aan een goede relatie door te werken vanuit openheid, gastvrijheid en betrokkenheid.

We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid:
voor elkaar, voor onze school, voor ons dorp en voor de wereld om ons heen. Wij willen kinderen open en kritisch leren kijken en hand in hand met elkaar de wereld ontdekken.

 

Kenmerken van onze school:

Open - duidelijk - lerend - samen - plezier


• Lerend: We zijn een lerende school, gericht op het leren van kinderen en van het team. We zijn vooruitstrevend, gericht op de toekomst.
• Open: We zijn een open school. We staan open voor alle kinderen en alle ouders. We willen graag op een open manier met elkaar communiceren en zoeken de samenwerking met elkaar op.
• Duidelijk: We zijn een duidelijke school. We hanteren duidelijke normen, waarden en regels.
• Samenwerken: We zijn goed in samenwerken; met elkaar als team, met kinderen, met ouders, met instanties, met het dorp. We proberen altijd te zoeken naar win-win-mogelijkheden.
• Plezier: Plezier motiveert! We werken eraan om de motivatie van kinderen te vergroten. We willen hen mede-eigenaar maken van hun leerproces.