De Wegwijzer is de enige basisschool in Opperdoes. Het merendeel van de kinderen uit Opperdoes bezoekt onze school. Al ruim een eeuw lang biedt de school kinderen mooi onderwijs in een prachtig dorp. Door de jaren heen is er enorm veel veranderd binnen het onderwijs. Ook wij zijn als school voortdurend in ontwikkeling.

Vanuit onze missie en visie geven wij inhoud aan ons onderwijs. Onze missie / visie is als volgt omschreven:
Wij zijn een christelijke basisschool. Met elkaar willen wij christelijke normen en waarden zichtbaar maken binnen ons onderwijs. In de omgang met kinderen, ouders, verzorgers, andere betrokkenen en elkaar als team willen wij deze normen en waarden tot uiting laten komen. Ook in onze lessen en de keuzes die wij maken binnen ons onderwijs willen wij ons baseren op onze christelijke levensovertuiging. Liefde, verantwoordelijkheid, samenwerking, respect en vrijheid zijn hierin voor ons belangrijke waarden. Uiteraard staan wij open voor alle gezinnen, ongeacht hun achtergrond of geloof.

Elk kind is uniek, elk kind mag er zijn.
Elk kind heeft unieke gaven, talenten en mogelijkheden. Vanuit een veilige omgeving werken we aan de ontwikkeling van kinderen tot volwaardige, evenwichtige, positieve mensen met respect voor zichzelf en anderen.

Eruit halen wat erin zit!
Vanuit deze veilige basis willen we werken aan goede leeropbrengsten, naar de mogelijkheden van elk kind. We willen een uitdagende leeromgeving bieden met goede inzet van leerkrachten, materialen en ICT. We werken aan passend onderwijs voor elk kind, zodat het kind goed gedijt en leert.

Ouders en school zijn partners in de opvoeding.
Kinderen presteren beter op school als ze gestimuleerd worden vanuit thuis. In de samenwerking met ouders willen we bouwen aan een goede relatie door te werken vanuit openheid, gastvrijheid en betrokkenheid.

We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid:
voor elkaar, voor onze school, voor ons dorp en voor de wereld om ons heen. Wij willen kinderen open en kritisch leren kijken en hand in hand met elkaar de wereld ontdekken.