ouderwerkgroepWat doet de Ouderwerkgroep (OWG) voor De Wegwijzer?


*Samen met het team organiseert de OWG o.a. de volgende activiteiten: het Sinterklaasfeest, het kerstfeest en een gezellige laatste schooldag, de dag van de leraar en zorgen voor een sfeervolle versierde school tijdens de decemberfeesten.


*De OWG is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de ouderbijdrage. Jaarlijks stelt de OWG de budgetten vast voor de activiteiten die uit de ouderbijdrage gefinancierd worden.


Vrijwilligers nodig
Zonder uw hulp kunnen de feestelijke activiteiten voor de kinderen niet uitgevoerd worden. Wilt u ons helpen bij de verschillende activiteiten, meldt u aan bij een van de OWG leden, reageer op de verzoeken voor hulp, of stuur een bericht naar de ouderwerkgroep.
Wij stellen uw inzet tijdens deze dagen dan ook bijzonder op prijs!

Lid worden van de OWG
Om lid te zijn van de OWG van De Wegwijzer moet u een ouder zijn van een van onze leerlingen. U moet in staat zijn om actief mee te werken aan de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten die de OWG op haar agenda heeft staan. Lidmaatschap van de OWG is op vrijwillige basis, u krijgt geen vergoeding voor uw inzet als lid. De OWG vergadert 6 keer per jaar.

Leden van de OWG
Simone Joosten  - voorzitter 
Debby Otter - penningmeester