klachtZijn er klachten?

Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis.
Als ouder kunt u ontevreden zijn over tal van onderwerpen die u op school tegenkomt.
Dat kan zijn de manier van lesgeven, de uitvoering van het voorgenomen beleid, de begeleiding van uw kind, informatie die u ontvangt, of wat dan ook.

We gaan ervan uit dat de meeste klachten in goed onderling overleg kunnen worden opgelost.
Wanneer zich op school met uw kind een probleem voordoet, spreekt u in het algemeen eerst met de leerkracht. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan maakt u een afspraak met de schoolleiding. Mocht dit voor uw gevoel niet voldoende effect hebben, dan kunt u het schoolbestuur inschakelen of stappen ondernemen naar de Regionale Klachtencommissie Onderwijs West-Friesland.
Het adres van de Regionale Klachtencommissie is:
Regionale Klachtencommissie Onderwijs West-Friesland Antwoordnummer 101 1620 VB Hoorn.

Klachten of opmerkingen over ongewenst gedrag, pesten, (seksuele) intimidatie, pesten en dergelijke kunt u ook kwijt bij onze intern contactpersoon Lianne van Vondel (tevens intern begeleider van de school).

Voor meer informatie verwijzen we u naar de schoolgids.