moeder en kindKinderen presteren beter als hun ouders positief betrokken zijn bij school. Hulp bij activiteiten, gesprekken tussen ouder en leerkracht, deelnemen aan ouderavonden en de begeleiding thuis afstemmen op school zijn voorbeelden van positieve betrokkenheid.
Ouders die zich verdiepen in de schoolsituatie kunnen meepraten over actuele gebeurtenissen, weten wat hun kind op school doet en zijn op de hoogte van verwachtingen en schoolregels.