'Ik sta samen sterk'

Stichting Kopwerk stuurt op dit moment in Noordelijk NoorKopwerk logo jpegd-Holland (Texel, de Kop van Noord-Holland en West-Friesland), 27 basisscholen aan. Dit zijn christelijke, openbare, bijzondere (samenwerkings-)scholen en 1 school met een antroposofische grondslag.

Ruim 400 medewerkers van Kopwerk zorgen ervoor dat ongeveer 3500 kinderen iedere dag kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Onze scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, waarvan de ouders zich kunnen vinden in ons concept en onze grondslag respecteren.

De scholen krijgen voldoende ruimte en de bewegingsvrijheid die nodig is om iedere school een eigen kleur te laten uitstralen naar de kinderen, de wijk en het team. Daarnaast werken de Kopwerkscholen onderling intensief samen om de kwaliteit van het leren en opvoeden zo goed mogelijk vorm te geven. Onder het motto "lokaal wat kan en centraal wat wint" wil Kopwerk groot zijn in kleinschaligheid.

 

Visie

De visie van Kopwerk luidt:
‘Onze opdracht is om onderwijs te geven gericht op het volgen en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen met besef van normen en waarden' Het onderwijs op onze scholen is op de verwezenlijking daarvan gericht. We gaan voor een schoolomgeving die uitdaagt tot leren. Voor onderwijs dat wordt gegeven met visie, zorg, deskundigheid en toewijding. Elke school kiest daarbij haar eigen vertrekpunt, afhankelijk van de grondslag van de school. De Christelijke waarden, een Humanistisch perspectief of het Antroposofisch mensbeeld.

Leidend hierbij zijn twee uitgangspunten.

  • ieder kind is uniek, mag er zijn en doet ertoe
  • we willen de talenten van de aan ons toevertrouwde kinderen zo goed mogelijk tot ontwikkeling laten komen en zo 'eruit halen wat erin zit’

In het ontwikkelingsproces van het werken vanuit het talent stimuleren we de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om te kunnen bestaan in de wereld en om de uniciteit verder te laten groeien.

 

Bezoek www.kopwerk.nl voor meer informatie.