Donderdagavond 21 december hebben we met de hele school het kerstfeest in de kerk gevierd. De geboorte van Jezus. We hebben geluisterd naar het verhaal van de herbergier, uit de bijbel gelezen en gezongen. Alle groepen hebben een aandeel in de viering gehad. Fijn dat er zoveel ouders, kinderen en belangstellenden aanwezig waren.

We wensen iedereen gezegende feestdagen en alvast een mooi en gezond nieuwjaar toe.