Welkom in groep 8. 

De leerkrachten van deze groep zijn: Naomi Ridder en Lonneke Zandvoort.

De groep bestaat uit 26 leerlingen.

In deze groepen wordt veel samengewerkt. De instructies worden aan de enkele groepen gegeven. Daarnaast leren de kinderen om veel samen te werken en te werken aan de weektaak. Op vrijdag zijn er coachingsgesprekken met de leerlingen. Zo leren de kinderen om meer eigenaar te worden van hun eigen leerproces. 

Wij gaan er dit jaar weer voor om er een mooi jaar van te maken met elkaar. Er staan hen dan ook nog veel leuke dingen te wachten. Zo gaan we natuurlijk weer op kamp, doen we verschillende excursies en we willen de kinderen veel gaan betrekken bij verschillende activiteiten en taken binnen de school. Zo hebben we een goede doelen werkgroep, een leerlingenraad, er zijn kinderen die de middenbouw helpt met de voortgang van het lezen, we hebben een telefonist die de telefoon opneemt als meester Hans er niet is, we hebben 2 vuilnismannen, ophalers van oud papier, theeschenkers, een postbode en misschien zijn we nog wel iets vergeten. Door deze taken voelen de kinderen zich echt wel bovenbouwers en ook de school is hier erg blij mee. 

Verder is het voor groep 8 natuurlijk een extra bijzonder jaar. We doen de NIO toets, waarna de kinderen vrij snel een advies krijgen voor het voortgezet onderwijs. We gaan dan natuurlijk ook kijken op de v.o. scholen om een weloverwogen beslissing te maken voor de volgende stap. Daarnaast sluiten we het jaar mooi af met de musical en hebben we een gezellige afscheidsavond. Dit zijn vaak momenten waardoor de groep steeds hechter wordt met elkaar en je ziet ze echt groeien. Wij hopen dat zij straks terug kunnen kijken op een mooie basisschooltijd op De Wegwijzer.

Maar, er moet ook nog echt gewerkt worden natuurlijk! Dit jaar werken we heel gericht met een weektaak om zo de eigenaarschap te vergroten. Aan het begin van de week krijgen de kinderen deze weektaak en kunnen zij zien welke lessen die week aan bod komen. De instructies staan er op, maar ook de opdrachten die zij zelfstandig kunnen maken. Hier kunnen zij aan werken wanneer de andere groep instructie krijgt. Dit noemen we weektaaktijd. We geven namelijk instructies aan de hele groep 7 (ook van de 6/7) en de hele groep 8. Dit werkt tot nu toe erg prettig. 
Tijdens weektaaktijd zitten de kinderen in de klas, in de gang of in de aanbouw (werkruimte). Elke vrijdag wordt dan teruggekeken op het gemaakte werk tijdens een coachingsgesprek dat elk kind heeft met een leerkracht. Wat mooi is om te zien, is dat ze elke week groeien en vooruitgaan in het eigenaar zijn van het eigen werk.
Wanneer de weektaak klaar is, mogen de kinderen namelijk een project gaan bedenken waar zij een aantal weken mee bezig kunnen zijn. Hier gaan zij het liefst zo snel mogelijk mee aan de slag en er zijn al leuke projecten opgestart. We hebben al kinderen die lessen maken voor de onderbouw, er worden tekentalenten uitgebreid, stopmotion filmpjes worden gemaakt en er worden sportmomenten georganiseerd. Leuk om de kinderen zo enthousiast te zien!

We gaan weer voor een mooi schooljaar en mochten er vragen zijn, kom gerust langs!