De leerkrachten in deze groep zijn Lonneke Zandvoort en Jacqueline Meijer.

In deze groepen wordt veel samengewerkt. De instructies worden aan de enkele groepen gegeven. Daarnaast leren de kinderen om veel samen te werken en te werken aan de weektaak. Op vrijdag zijn er coachingsgesprekken met de leerlingen. Zo leren de kinderen om meer eigenaar te worden van hun eigen leerproces. 

Verder wordt er ook nog in de stamgroepen/combinatiegroepen gewerkt. 

De groep bestaat uit 28 leerlingen.


In groep 7 worden de onderdelen van groep 6 nog verder uitgebreid en verdiept. Ook komen daar de procenten, verhoudingen en o.a. staartdelingen bij. Verder zijn de vakken spelling en begrijpend lezen belangrijke vakken in groep 6 en 7. Ook dit jaar gaan we verder met het werken op de tablets met Snappet. 
Iedere dag starten we met vernieuwd niveaulezen. We lezen 20 minuten in ons eigen boek om zo het leesniveau omhoog te krijgen en kinderen te motiveren voor het lezen. Leuke boeken zijn dan erg belangrijk. Gelukkig hebben we die bij ons op school.
Op dinsdag en donderdag hebben we gymnastiek.

 

De vakken godsdienst, muziek, verkeer en wereldoriëntatie & techniek wisselen "de leervakken" af.
We vinden het belangrijk dat onze kinderen met plezier naar school gaan en dat er een goede sfeer is in de groep. We geven elkaar daarom opstekers en benaderen elkaar positief. Naast gesprekken die we met elkaar hebben, maken we ook gebruik van de methode De Vreedzame school.

.vreedzame school